Omvandla meter per sekund till km/h

I skolan när man räknar till inom till exempel fysiken, så talar man nästan uteslutande om meter per sekund när det handlar om hastigheter. Detta då meter per sekund är en härledd SI-enhet för hastighet, och därmed även ett standardmått för hastigheter. Här nedan hittar du en omvandlare där du kan omvandla mellan meter per sekund och kilometer per timme, eller tvärtom. Den omvandlar automatiskt så snart du börjar skriva i något av fälten (antingen m/s eller km/h).

Omvandlare inch till centimeter

m/s
km/h

Tabell över vanliga omvandlingar mellan m/s och km/h

Här nedanför hittar du en tabell där vi har listat några av de vanligaste omvandlingarna från m/s till km/h. Dessa har vi registrerat utifrån hur besökare på denna sajt har omvandlat mellan km/h och m/s genom omvandlaren här ovan.

1 m/s är lika med 3,6 km/h
2 m/s är lika med 7,2 km/h
3 m/s är lika med 10,8 km/h
4 m/s är lika med 14,4 km/h
5 m/s är lika med 18 km/h
6 m/s är lika med 21,6 km/h
7 m/s är lika med 25,2 km/h
8 m/s är lika med 28,8 km/h
9 m/s är lika med 32,4 km/h
10 m/s är lika med 36 km/h

Relaterade sidor inom "omvandla hastigheter"

Knop till km/h


Skriv en kommentar