Omvandla hektar till kvadratmeter

Ytenheten hektar är en äldre enhet som används för ytor inom exempelvis jordbruk och skogsbruk, man brukar använda förkortningen ha och en hektar motsvarar 10000 kvadratmeter. Här nedan hittar du en omvandlare där du kan omvandla mellan hektar och kvadratmeter, eller tvärtom. Den omvandlar automatiskt så snart du börjar skriva i något av fälten (antingen hektar eller kvadratmeter).

Omvandlare hektar till kvadratmeter och kvadratkilometer

hektar
m2
km2

Tabell över vanliga omvandlingar mellan hektar och kvadratmeter

Här nedanför hittar du en tabell där vi har listat några av de vanligaste omvandlingarna från hektar till kvadratmeter. Dessa har vi registrerat utifrån hur besökare på denna sajt har omvandlat mellan kvadratmeter och hektar genom omvandlaren här ovan.

1 hektar är lika med 10000 kvadratmeter
2 hektar är lika med 20000 kvadratmeter
3 hektar är lika med 30000 kvadratmeter
4 hektar är lika med 40000 kvadratmeter
5 hektar är lika med 50000 kvadratmeter
6 hektar är lika med 60000 kvadratmeter
7 hektar är lika med 70000 kvadratmeter
8 hektar är lika med 80000 kvadratmeter
9 hektar är lika med 90000 kvadratmeter
10 hektar är lika med 100000 kvadratmeter

Relaterade sidor inom "omvandla ytenheter"

Acre till kvadratkilometerKvadratmeter till kvadratkm


Skriv en kommentar